Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Nga Sơn (Thanh Hóa): Phát triển kinh tế vùng triều

PDFInEmail

ngasonthanhhoaptktvtVụ nuôi trồng thủy sản (NTTS) xuân - hè năm nay, ngoài hình thức nuôi thả quảng canh và quảng canh cải tiến như mọi năm, một số hộ nuôi trồng ở huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo ao đầm nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy mô công nghiệp.


Gia đình ông Yên Thành Lai, xóm 5, xã Nga Tân (Nga Sơn), năm 1992 ông đấu thầu 3 ha tại khu đồng Nam T3 để nuôi tôm sú và cua theo hình thức quảng canh cải tiến. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu từ 50 đến 60 triệu đồng. Nhưng những năm gần đây, do ảnh hưởng từ cơn bão năm 2005, vùng nuôi bị nhiễm mặn đáy nên năng suất nuôi trồng không cao, thường xuyên bị mất mùa. Vụ nuôi 2012, ông Lai đã vay vốn cải tạo 0,5 ha ao đầm để nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng công nghiệp. Theo tính toán của ông, ông sẽ đầu tư khoảng 300 triệu đồng để cải tạo, đào đắp bờ, trải bạt, hệ thống điện, máy nổ, bơm nước..., 1 vụ nuôi thả được 60 vạn con giống tôm thẻ chân trắng, tiêu tốn hết 6,5 tấn thức ăn, chế phẩm sinh học, sử dụng 3 lao động lành nghề... với tổng chi phí hơn 600 triệu đồng, sẽ thu hoạch được 8 - 9 tấn thành phẩm. Sau khi trừ chi phí, còn lãi hơn 300 triệu đồng, vị chi 2 vụ nuôi tôm trong năm ông cũng có thu nhập từ 600 đến 700 triệu đồng... Trong khi đó, nuôi tôm theo hình thức quảng canh, giỏi lắm cũng chỉ thu về khoảng 60 triệu đồng. Ngoài gia đình ông Lai, còn có 2 gia đình khác ở xã Nga Tân cũng tự vay vốn để chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy mô công nghiệp, với tổng diện tích khoảng 2 ha.

Gia đình ông Yên Thành Lai, xóm 5, xã Nga Tân (Nga Sơn - Thanh Hóa) cải tạo đồng nuôi tôm. 

Nga Sơn có gần 233 ha vùng triều thuộc huyện quản lý đã giao thầu, trong đó nuôi quảng canh là 190 ha, nuôi công nghiệp 43 ha. Từ năm 2005 đến nay, huyện Nga Sơn đã đầu tư gần 4 tỷ đồng xây dựng các công trình đầu mối cấp thoát nước N1, T1, T2, 2,2 km kênh mương, đường giao thông, đường điện; quy hoạch và xây dựng vùng nuôi thủy sản công nghiệp với diện tích 43 ha; tổ chức các lớp đào tạo về NTTS, chuyển giao kỹ thuật và vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý sản phẩm sau thu hoạch... cho hàng trăm lao động tham gia. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, các hộ nông dân và 2 doanh nghiệp nuôi tôm là Công ty San Anh, Doanh nghiệp Tân Sơn đã huy động từ 10 đến 15 tỷ đồng mỗi năm để đầu tư cải tạo ao đầm, xây dựng bờ bao, cống thoát nước nội đồng. Ông Phạm Văn Thành, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Nga Sơn, cho biết: Năm 2011, vùng triều Nga Sơn có tổng sản lượng NTTS là 260 tấn, giải quyết việc làm cho 400 lao động vùng triều và hàng trăm lao động dịch vụ khác. Nghề NTTS ở Nga Sơn đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, từng bước tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung, hướng cho hộ nông dân vươn tới hình thức sản xuất hàng hóa gắn với thị trường ngay trên địa bàn nông thôn, từng bước nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Từ NTTS, nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu. Tuy nhiên, phát triển NTTS ở Nga Sơn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do NTTS phụ thuộc nhiều vào khí hậu, thời tiết, nguồn nước phục vụ ngày càng bị ô nhiễm, nguồn thức ăn trong môi trường tự nhiên giảm sút nghiêm trọng; các doanh nghiệp, các hộ nông dân thiếu vốn đầu tư sản xuất; chất lượng con giống không bảo đảm; giá cả thức ăn, con giống tăng cao... làm cho các hộ dân nuôi bị động, không dám đầu tư sản xuất. Các công trình đầu mối Nhà nước đầu tư chưa được quản lý tốt để phát huy sản xuất...

Để NTTS phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đạt hiệu quả cao, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2012 từ 13,5% trở lên, ngày 28-12-2011, Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Nghị quyết số 05 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, trong đó nhấn mạnh đến phát triển kinh tế vùng triều với chủ trương: Vùng triều Nga Sơn phải thu hút được sự đầu tư của mọi thành phần kinh tế, những người có vốn, có lao động, có kiến thức, tâm huyết và quyết tâm làm giàu. Tập trung quy hoạch lại diện tích NTTS vùng triều, vùng ven biển; ban hành cơ chế, lựa chọn con nuôi, phương pháp nuôi trồng hợp lý, hiệu quả. Quản lý có hiệu quả vùng mặt nước ven biển, duy trì hợp lý diện tích quy hoạch trồng rừng ngập mặn và bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng vẹt đã trồng. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát và kiên quyết khắc phục những tồn tại về thất thu nguồn ngân sách và buông lỏng quản lý đất đai vùng triều, đồng thời xử lý nghiêm những sai phạm, lợi dụng lấn chiếm diện tích ngoài vùng quy hoạch và tiêu cực trong quá trình quản lý vùng triều, vùng mặt nước ven biển...

Cùng với sự tham gia đầu tư của Nhà nước, các hộ dân cũng cần chủ động trong củng cố, nâng cấp hệ thống bờ ao nuôi, đầu tư cải tạo nội đồng, xử lý môi trường dịch bệnh. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo phòng nông nghiệp chịu trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn quy trình kỹ thuật vùng nuôi, thức ăn, thông tin kịp thời cách phòng ngừa và xử lý dịch bệnh, cùng với các hộ sản xuất, các xã vùng triều có phương án tổ chức di ương nguồn giống bảo đảm chất lượng, đã qua kiểm dịch vào nuôi thả... nhằm giúp nông dân đạt hiệu quả trong vụ nuôi thả xuân - hè 2012 và những vụ tiếp theo.

nguồn báo Việt Linh

    1

4