Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tiền Hải (Thái Bình): Quý I Thu hoạch 3.000 tấn ngao, thả 135 triệu tôm sú giống

PDFInEmail

trieungaoNăm 2012, Tiền Hải (Thái Bình) tổ chức nuôi trồng thủy - hải sản trên tổng diện tích 4.333 ha. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, trong quý I các địa phương đã chuẩn bị tốt cho vụ nuôi trồng, tiến hành nạo vét kênh mương, cải tạo toàn bộ diện tích ao đầm, lấy nước và đảm bảo cung ứng đủ giống cho người nuôi đúng thời vụ.

Năm 2012, Tiền Hải (Thái Bình) tổ chức nuôi trồng thủy - hải sản trên tổng diện tích 4.333 ha. Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, trong quý I các địa phương đã chuẩn bị tốt cho vụ nuôi trồng, tiến hành nạo vét kênh mương, cải tạo toàn bộ diện tích ao đầm, lấy nước và đảm bảo cung ứng đủ giống cho người nuôi đúng thời vụ.

Vùng bãi triều nuôi ngao xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải. Ảnh:Ngọc Linh

Với diện tích 907 ha nuôi nước ngọt, đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống như trắm, chép, trôi, mè... Ngoài ra, huyện mở rộng nuôi một số giống có giá trị kinh tế cao như rô phi lai xa, cá quả, cá trắm đen lai... Tổng diện tích nuôi thuỷ sản nước lợ 2.046 ha, trong đó nuôi thả: 135 triệu con giống tôm sú P15 với mật độ nuôi bán thâm canh là 10 - 15 con/m2, quảng canh cải tiến là 5 - 10 con/m2; 120.000 con cá vược, 50.000 con cá song, 200.000 con cá rô phi, 50.000 con cá bống bớp.

Về ngao, chủ yếu nuôi ngao trắng, diện tích là 1.380 ha, sản lượng thu hoạch đến thời điểm hiện tại đạt 3.000 tấn. Tiền Hải phấn đấu quý II tập trung thả nuôi theo đúng kế hoạch trên toàn bộ diện tích nuôi, tăng cường công tác chăm sóc, quản lý và phòng chống dịch bệnh trên các đối tượng nuôi, đạt sản lượng thu hoạch ngao khoảng 12.000 tấn.

nguồn báo Việt Linh

    1

4