Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Xã hội hóa sản xuất giống cá tra

PDFInEmail

83 t4Trung tâm Giống thủy sản An Giang phối hợp với Chi cục Thủy sản An Giang thực hiện Dự án “Xã hội hóa sản xuất giống cá tra tỉnh An Giang” giai đoạn 2011 - 2015.Dự án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt theo quyết định số 999/QĐ-UBND ngày 9-6-2001, nhằm bổ sung đàn cá tra hậu bị chất lượng cao, đảm bảo không cận huyết đồng huyết, khả năng sinh sản tốt, xây dựng hệ thống vệ tinh sản xuất giống cá tra áp dụng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và đảm bảo khả năng cung cấp đủ về số lượng con giống phục vụ nhu cầu nuôi và tiêu thụ cá tra.

Sản xuất con giống cá tra vùng đầu nguồn Tân Châu

Trung tâm Giống thủy sản An Giang (TTG) đã phối hợp với Chi cục Thủy sản An Giang (CCTS), Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II (Viện II) đã tiến hành điều tra hiện trạng và lập danh sách các cơ sở sản xuất cá tra bột trong toàn tỉnh. Qua đó, chọn lựa 8 cơ sở có đủ điều kiện, có quá trình quản lý tốt để khuyến khích các cơ sở thay đổi đàn cá bố mẹ không rõ nguồn gốc bằng đàn cá cải thiện di truyền (cá tra Pangi) với số lượng 9.986 con của Viện II và 4.500 con do TTG tuyển chọn từ Dự án “Phát triển đàn cá tra bố mẹ hậu bị tốt” do Ks. Nguyễn Thị Ngọc Trinh, Giám đốc TTG làm chủ nhiệm. Sau khi chuyển giao đàn cá tra bố mẹ hậu bị của Viện II cho các cơ sở, Chi cục Thủy sản đã tổ chức kiểm tra, giám sát đàn cá tra bố mẹ hậu bị của Viện II với kết quả: Mật độ nuôi vỗ dao động từ 1 - 5 con/m2; hầu hết các cơ sở tiếp nhận đều có ao dự phòng; thức ăn nuôi cá hậu bị có khoảng 26 độ đạm. Bên cạnh, TTG đã phối hợp với CCTS tổ chức 25 lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho các chủ cơ sở sản xuất giống cá tra trong tỉnh hiểu biết và ứng dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế và chấp hành tốt quy định của ngành về sản xuất và kinh doanh giống thủy sản, gồm: 2 lớp tập huấn sản xuất cá tra bột theo tiêu chuẩn Global GAP cho 30 học viên là chủ cơ sở, cán bộ kỹ thuật sản xuất cá tra bột tại Tân Châu, Châu Phú và Phú Tân; 5 lớp huấn luyện chuyên môn về lý thuyết và thực hành quy trình ương cá tra giống theo tiêu chuẩn Global GAP cho 100 học viên là chủ cơ sở sản xuất giống cá tra tại Phú Tân, Tân Châu và Thoại Sơn; 18 lớp hướng dẫn văn bản pháp luật trong sản xuất kinh doanh giống trên địa bàn An Giang.

Trung tâm đã thực hiện tư vấn xây dựng tiêu chuẩn Global GAP cho 3 cơ sở sản xuất cá tra bột (Trại Giống Vĩnh Bình – Công ty Cổ phần Thủy sản Việt An, Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh – Afiex, cơ sở sản xuất cá tra bột Ba Hoàng – xã Vĩnh Hòa); 2 cơ sở ương giống (Trại giống Vĩnh Bình – Công ty Cổ phần Thủy sản Việt An, Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh – Afiex). Dự kiến các cơ sở này sẽ chính thức đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP cho sản phẩm cá tra bột và giống từ tháng 4 – 6 năm 2012. Năm 2011, CCTS đã cấp mã số địa điểm toàn cầu GLN (Global Location Number) cho TTG phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc tham gia trong chuỗi liên kết sản phẩm thủy sản trong tỉnh An Giang.

Để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra, TTG phối hợp với CCTS xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2012: Tiếp tục thực hiện thay đổi đàn cá bố mẹ có chất lượng cho các cơ sở cá tra bột trong tỉnh; dự kiến sẽ chuyển tiếp cho các cơ sở 5.500 con cá tra bố mẹ hậu bị được tuyển chọn từ dự án “Phát triển đàn cá tra bố mẹ hậu bị tốt” của TTG. Phối hợp với Chi cục Thủy sản quản lý tốt đàn cá tra bố mẹ hậu bị đã chuyển cho các cơ sở, định kỳ kiểm tra, giám sát các cơ sở tiếp nhận đàn cá tra hậu bị từ dự án xã hội hóa sản xuất giống, thực hiện 12 đợt/năm. Hỗ trợ việc đánh giá chứng nhận tiêu chuẩn Global GAP cho 3 – 5 cơ sở sản xuất giống cá tra trong tỉnh. Tổ chức 5 lớp huấn luyện chuyên môn, với 100 học viên tham dự về lý thuyết và thực hành quy trình ương cá tra giống theo tiêu chuẩn Global GAP cho các cơ sở sản xuất giống cá tra.

Tổ chức 4 lớp tập huấn về quản lý và sử dụng mã số cơ sở trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản; 4 lớp tập huấn về quản lý hồ sơ, theo dõi kiểm tra lý lịch đàn cá tra bố mẹ hậu bị cho các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản; 25 lớp tập huấn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh giống về các văn bản pháp luật trong sản xuất kinh doanh giống thủy sản. Kiểm tra cấp giấy chứng nhận điều kiện, sản xuất kinh doanh giống thủy sản theo Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011. Hướng dẫn và hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản thực hiện công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn theo Thông tư 82/2009/BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn.

Nguồn báo An Giang

    1

4