Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

Tin tức Grobest

Đời đáy biển

PDFInEmail

Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 13:54

thumbl 355x195 Được thành lập vào năm 1992, đến nay Minh Phu Seafood Corp trở thành một Tập đoàn Thủy sản có kim ngạch xuất khẩu thủy sản lớn nhất cả nước, có tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới. Xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2011 của Công ty

đạt 24,9 nghìn tấn trị giá 296,8 triệu USD, tăng 19,72% về lượng và 36,68% về giá trị so với cùng kỳ 2010. Dự kiến năm 2011, Minh Phu Seafood Corp sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 330 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 400 tỷ đồng. Như vậy, 3 năm liền, Minh Phu Seafood Corp là doanh nghiệp tôm kinh doanh có hiệu quả nhất Việt Nam.

Đọc thêm...

 

Trang 16 / 16

    1

4